Kommunrevisionen | Sverigedemokraterna Östra-Göinge

Kommunrevisionen

Kinga Berger Persson

Uppdrag: ledamot i kommunrevisionen, lekmannarevisorsersättare i Samordningsförbundet Skåne Nordost (FINSAM)