Politiker | Sverigedemokraterna Östra-Göinge

Politiker

Sverigedemokraternas parlamentariska grupp i Östra Göinge.

 

 

Den parlamentariska gruppen består i dagsläget av 14 personer. Gruppledaren är vald att leda gruppen. Gruppen har sammanträden en gång i månaden. Gruppen träffas fler gånger om extra ordinära händelser uppstår.

Presidiet sammanträder en gång i veckan för att förbereda gruppmötena och består av tre personer. Arbetsutskott bildas då förberedelser för politiska förslag arbetas fram som sedan tas upp och beslutas om på gruppmötena.

Kommunfullmäktige gruppen består av 5 personer, då SD Östra Göinge fick 5 mandat, och representerar Sverigedemokraterna när Kommunen har Kommunfullmäktige möten.

 

Kommunfullmäktige gruppen

 

Ann-Sofie Stople

Andre vice gruppledare, ledamot i parlamentariska presidiet,

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Ekström

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wiloboken

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Persson

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Persson