Vår politik | Sverigedemokraterna Östra-Göinge

Vår politik

                                      Invandringen                                                Brottslighet                                                    Äldrevård

 

Flyktingpolitik

Vi vill ha en flyktingpolitik som ser till Sveriges bästa samtidigt som vi hjälper så många flyktingar som möjligt. Det gör vi genom att begränsa invandringen till Sverige och istället använda resurserna i flyktingarnas närområde. På så sätt kan vi hjälpa fler människor än de andra partierna samtidigt som vi får resurser kvar för att stärka välfärden här hemma.

 • – Ökat bistånd till FN:s flyktingorgan UNHCR
 • – Biståndsbudgeten ska inte användas för att bekosta invandring till Sverige
 • – Kraftig begränsning av invandringen till Sverige

 

Invandringspolitik

Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet. Invandring ska inte användas som ett substitut till riktig flyktinghjälp. Reglerna för anhöriginvandring måste vara utformade på ett sådant sätt att de inte bidrar till att skapa ökad segregation eller andra sociala och ekonomiska problem. Att av ekonomiska skäl tvingas stanna i ett land där man inte trivs och inte vill leva är destruktivt för såväl landet som för den enskilde individen. Ett aktivt och generöst stöd skall därför ges till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer.

 • – Stoppa massinvandringen
 • – Fokus på gemenskap och nej till mångkulturalism
 • – Gästarbetarsystem inom specialist- och bristyrken
 • – Använd temporära uppehållstillstånd istället för permanenta
 • – Försörjningskrav för att ta in anhöriga
 • – Ett generöst återvandringsbidrag

 

Kriminalpolitik

Sverigedemokraterna är ett trygghetsparti. Man ska kunna känna sig trygg i arbetslivet, trygg i skolan och trygg när man blir gammal. Men det allra viktigaste är kanske den fysiska tryggheten. Man ska inte behöva vara rädd för att bli utsatt för brottslighet vare sig hemma eller i offentliga miljöer. När brott ändå sker ska man kan kunna lita på att samhället gör sitt jobb. Att polisen finns till hands och löser brottet. Att myndigheterna finns till hands för att erbjuda brottsoffer stöd och hjälp. Att domstolen ger brottslingen ett rimligt straff, utdömer ett rimligt skadestånd och därmed också ger brottsoffret upprättelse. Vi konstaterar att det krävs åtgärder på alla plan för att uppnå detta.

 • – Kraftigt skärpta straff för grov och upprepad brottslighet
 • – Avskaffa mängdrabatten för flerfaldigt dömda brottslingar
 • – Krossa den grova, organiserade kriminaliteten genom särskilt åtgärdspaket (SMOK) Klicka här
 • – Garantera brottsoffers skadeståndsersättningar

 

Äldrepolitik

Den äldre generationen som varit med och byggt upp vårt land ska ha möjlighet till en trygg och värdig ålderdom. Dagens situation är oanständig och det krävs att vi genomför rejäla satsningar både för att stärka pensionärernas ekonomi och trygghet. Inom äldreomsorgen krävs personalförstärkningar och kvalitetshöjningar. Den orättvisa pensionärsskatten avskaffar vi omedelbart om vi får inflytande under nästa mandatperiod.

 • – Sänk pensionärernas skatt till samma nivå som löntagare. Fullt finansierat i vår budget.
 • – Höj garantipensionerna med minst 10 %. Det motsvarar ungefär 800 kronor i månaden.
 • – En stor satsning för god och näringsrik mat med hög kvalitet i äldreomsorgen.
 • – Många fler anställda inom vård och äldrevård inom ramen för Fler händer i vården.
 • – Gratis broddar till pensionärer. Varför se här 

 

Skolpolitik

Undersökningar visar att svensk skola blir allt sämre. Borgerliga och socialdemokratiska regeringar har betraktat den som en experimentverkstad och låtit en ansvarslös invandringspolitik äta upp resurserna. Vi tänker skifta fokus mot ordning och kunskap. Vi tänker se till att skolan blir likvärdig oavsett var i landet man bor.

 • – Ökad satsning på kunskaper i svenska språket
 • – Handlingsplan för ordning, reda och studiero i klassrummen
 • – Höja lärarnas befogenheter och yrkesstatus
 • – Återförstatligande och skärpta krav på friskolor

 

Sjukvårdspolitik

Vi tänker se till att var och en har tillgång till sjukvård i världsklass oavsett var i landet man bor. Därför behöver vi anställa betydligt fler händer i vården. Vi behöver också skjuta till medel för att åtgärda bristen på vårdplatser. Vi tycker det är skamligt att människor i vårt land – inte minst pensionärer – ofta väljer bort att hämta ut mediciner på grund av att det är för dyrt. Därför tänker vi åtgärda det.

 • – Rätt till heltid för personal inom offentlig sektor – Fler händer i vården
 • – Stärkt högkostnadsskydd för vård och mediciner
 • – Ingen patientavgift för personer över 85 år
 • – Riktade statliga anslag för att åtgärda bristen på vårdplatser